Xu hướng Mobile Marketing & Sales

là gì và làm gì để có thể ứng dụng tốt? Trong dữ liệu về SOLOMO thì ta thấy vai trò của nằm ở những điểm chính sau 

solomo2

 

•Kỷ nguyên của marketing: Big Data, Location và Audience Targeting
•Người dùng mobile vào Internet sẽ vượt PC vào năm 2014 và 100% sử dụng MXH
•50% người dùng Mobile sẽ dùng App địa phương để search thông tin.
•Quảng cáo di động sẽ lên ngôi
•Mã deal giảm giá sẽ lấy tự động qua di động thay do Groupon hiện tại
Xu hướng Mobile Marketing & Sales
là phương tiện mua sắm
•Sử dụng Mobile là phương tiện thanh toán
•Sử dụng Mobile để checkin địa điểm
•Sử dụng Mobile để share sản phẩm dịch vụ tại nơi mua sắm
•Sử dụng mobile để bảo hành điện tử
•Sử dụng mobile để check mã hàng giả thật hay mã hàng chính hãng
•Sử dụng mobile để định vị Location địa điểm mua sắm gần nhất hay mã giảm giá tức thời (Mô hình thegiamgia.vn)
•Sử dụng mobile để ngửi mùi vị của đồ (Google nose)
•Sử dụng mobile để tìm và đánh giá, rating sản phẩm dịch vụ trước khi mua sắm.
•Quyết định mua sắm dịch vụ trên mobile nhanh gấp 150% lần so với PC

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>