Thuật ngữ SEO Pay Per Link hay còn gọi PPC

 ( pay per click –  ) : dịch vụ quảng cáo có thu phí trên từng lần nhấp chuột đại diện là google Adwords. Danh sách các kết quả trả phí thường xuất hiện dòng “ sponsored link “ hoặc “liên kết tài trợ” hoặc “quảng cáo”

pay-per-click-ppc

 

  1. PPC ( pay per click –  tính tiền theo click chuột) : dịch vụ quảng cáo có thu phí trên từng lần nhấp chuột đại diện là google Adwords. Danh sách các kết quả trả phí thường xuất hiện dòng “ sponsored link “ hoặc “liên kết tài trợ” hoặc “quảng cáo”
  2. Thật ra PPC là bản quyền ban đầu của Overtune (Yahoo) sau đó Google mua lại và áp dụng rất thành công, mở ra 1 kỷ nguyên mới về quảng cáo trả tiền theo click chuột
  3. Nay ở Việt nam có 1 số Adnetwork (Mạng quảng cáo) dùng PPC (Hay còn gọi CPC : Cost per Click) như Admicro của VC Corp, Ad360 của Netlink, Vietad của Moore corp, Vật giá ads, FPT ads, Novaads…
  4. Facebook cũng áp dụng PPC (CPC và CPM) và giá khá tốt, Conversion cũng rất ổn, chi phí từ 200 đ cho đến 3000 đ cho 1 click tùy theo khả năng tối ưu.
  5. Tuy nhiên tùy theo điểm chất lượng quảng cáo mà giá PPC sẽ thay đổi, Điển hình là Google adwords là hệ thống PPC thông minh nhất hiện nay. Tham khảo khóa học Đào tạo Adwords ở đây sẽ rõ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>