Thuật ngữ SEO cơ bản – phần 3

Tiếp theo 2 phần về  cơ bản là phần 3 – Các  học trong khóa SEO PRO hay bài tập SEO buổi 1 của CLB SEO Việt nam – Bài làm của học sinh hiện từng là cựu SEO admin của Dantri.com.vn và Vietnamnet.vn

cac-thuat-ngu-seo-thong-dung-938x535

 

Hidden text – Nọi dung được khai báo ẩn trên trang người dùng không nhìn thấy nhằm đánh lừa Search Engine
Cloaking – Là hình thức che dấu phiên bản WEB, tạo 2 phiên bản 1 cho BOT, 1 cho người dùng
Ajax – asynchronous javascript and xml
Anchor text – Từ khóa khai báo theo Link, mỏ neo từ khóa
Alt tag – Thẻ khai báo thông tin gợi ý về hình ảnh, thẻ thay thế
Meta tag – Các thẻ của HTML chỉ dẫn cho BOT xác định các vị trí cấu trúc của website
H1, H2… H6 – Các thẻ điều khiển Heading với mức độ quan trọng từ 1-6
Duplicate content – Nội dung trang web bị trùng lặp
200 – Page Status OK
301 – The HTTP response status code 301 Moved Permanently
302 – 302 Chuyển hướng tạm thời
404 – File Not found
500 – 500 Internal Server Error
Microdata – microdata is one of three code languages designed to provide search-engine spider programs with information about website content.
Sitemap – File khai báo các đường dẫn chứa nội dung mới của Website khai báo cho SE
RSS – Really Simple Syndication
Domain age – Tuổi domain
Seo score – Điểm SEO của các trang, phần mềm Seo audit
Content relevant – Relevant content is content that the web user finds informative, engaging, helpful, or entertaining. Mức độ phù hợp của nội dung trang web đối với người tìm đọc

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>