Thuật ngữ SEO cơ bản – phần 2

Tiếp theo Bài  cơ bản phần 1. Chúng tôi cung cấp bài giải thích  phần 2 của Học viên đang học tại CLB SEO Việt nam

thuat-ngu-seo

Robots.txt – Là file khai báo cho phép các công cụ tìm kiếm được phép index và không được phép index data từ Website

Bot – Con bọ tìm kiếm dữ liệu để đi thu thập dữ liêu của Search Engine

Indexing – là quá trình tạo chỉ mục dữ liệu

Crawling – là quá trình thu thập dữ liệu từ Website

Ranking – Là quá trính xếp thứ hạng của Link

Onpage seo – Là quá trình tối ưu hóa nội dung, tags, từ khóa trên Website

Internal link – Link giữa các Page nội bộ trong trang

External link – Link từ trang ra ngoài các trang web khác

Offpage seo – Là hình thức tối ưu Web bằng cách tạo từ khóa, backlink từ các Website khác trỏ về website của mình

Sandbox – Khu vực tạm để đưa các website được nghi ngờ về Spam vào đó để theo dõi

Google penalty – Hình thức trừng phạt của Google đối với các Website

Panda – Thuạt toán đánh thứ hạng của Website, lọc spam nội dung yếu, trùng, phạt các trang nội dung rác

Penguin – Thuật toán đánh thứ hạng của Website loại bỏ các spamlink hay phạt các website spam link

Back link – Link trỏ về web site từ các website khác

Link popularity – Mức độ phổ biến của Link

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>