Thuật ngữ SEO cơ bản – phần 1

thuat-ngu-keyword-density

 

Những thuật ngữ về SEO cơ bản
 • Seo : Search Engine Optimization
 • Sem : Search Engine Marketing
 • Smm:Social Media marketing
 • Smo: Social Media Optimazation
 • Cro: Conversion Rate Optimazation
 • Roi: Return On Investment
 • Serp: Search Engine Result Position
 • PR: Page Rank
 • DA:Domain Authority

Những thuật ngữ về SEO cơ bản – Tiếng Việt

 • Seo: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Sem: Marketing qua các công cụ tìm kiếm
 • Smm: Marketing bằng  tiếp thị  các mạng xã hội
 • Smo: Tối ưu hóa mạng xã hội
 • Cro: Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
 • Roi: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư
 • Serp: Trang kết quả tìm kiếm
 • PR: Xếp hạng uy tín trang
 • DA: Giá trị của tên miền

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>