ebsite analysis tool của Google

Cách thủ công bạn có thể làm như sau: view source của trang và bấm Ctr+F gõ tìm “_gat._getTracker” bạn sẽ tìm ra 1 đoạn code giống

website-analysis-tool

 

Website analysis tool mà AT muốn nói ở đây là công cụ Google Analytics.Đã nhiều người từng nghĩ nếu bạn có 1 trang web về sức mạnh SEO tương đối khá 1 hệ thống backlink ổn định thì nếu bạn có 10 trang web như vậy liên kết với nhau thì thế nào?Họ đã thông minh hơn trong việc xây dựng mạng lưới các website với một mô hình liên kết tự nhiên và tất cả các trang web đều nằm trên các server riêng hay IP riêng.Có lẽ như thế đã khá an toàn cho Network sites của họ?Không.Vấn đề này không có gì đang nói khi hầu hết các Webmaster đều dùng chung Google analytics code hoặc Adsense code .Việc đặt các code này trên nhiều trang web Google hoàn toàn có thể phát hiện ra bạn đang build 1 private Network hay không,tất nhiên còn một số yếu tố khác.

Có 2 cách để bạn tìm ra các site trong Network:

Cách thủ công bạn có thể làm như sau: view source của trang và bấm Ctr+F gõ tìm “_gat._getTracker” bạn sẽ tìm ra 1 đoạn code giống

Gõ vào Google UA-167749 bạn sẽ tìm được 1 số thông tin về các trang web dùng chung Analytic code này

Cách nhanh hơn bạn có thể vào website http://www.domaincrawler.com gõ vào domain muốn check bạn sẽ tìm được các trang còn lại dùng chung code analytic.

Thật đơn giản phải không nào?AT vẫn chưa nói về không hiệu quả nếu xây dựng private network .Vẫn chưa có tài liệu nào nói về giảm sút giá trị SEO trong trường hợp này có lẽ công bằng mà nói Google vẫn phải thừa nhận các giá trị đích thực.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>