chống độc quyền tại ấn độ

Mức độ độc quyền của google tại Ấn Độ

49

Người khiếu nại đã cáo buộc rằng một số công ty cần hỗ trợ kỹ thuật từ xa, bao gồm cả công ty của ông,