Những ảnh hưởng đến tương lai của Google Authorship

Rất nhiều chuyên gia nhận định Google Tác Quyền (Quyền tác giả) như một xu hướng  trong tương lai. Vậy làm sao để chúng ta hiểu được vai trò quan trọng của nó và áp dụng nó tốt nhất cho công việc  của chúng ta sau này. Infographic được Tạp Chí Việt Nam  sưu tập sau đây sẽ mô tả đầy đủ giá trị và ý nghĩa của việc áp dụng Google Tác Quyền vào quản trị website.

38

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>