Mức độ độc quyền của google tại Ấn Độ

Người khiếu nại đã cáo buộc rằng một số công ty cần hỗ trợ kỹ thuật từ xa, bao gồm cả công ty của ông, đã bị đình chỉ từ chương trình AdWords để thúc đẩy hoạt động của một cách không công bằng, phân biệt đối xử và không cạnh tranh lạnh mạnh.

49

Bây giờ là một điều tra chống cạnh tranh riêng biệt đã được mở với CCI. Trong điều tra mà một cá nhân, Vishal Gupta, đã phàn nàn về việc đình chỉ tài khoản AdWords:
Người khiếu nại đã cáo buộc rằng một số công ty cần hỗ trợ kỹ thuật từ xa, bao gồm cả công ty của ông, đã bị đình chỉ từ chương trình AdWords để thúc đẩy hoạt động của Google một cách không công bằng, phân biệt đối xử và không cạnh tranh lạnh mạnh.
Theo CCI, điều tra là cần thiết để xác định tính chất và mức độ của các vấn đề đã thúc đẩy Google ,để có những hành động chống lại ngành công nghiệp RTS và có hoặc không chấm dứt các tài khoản AdWords là hợp pháp.

CCI dường như không thể giải quyết những tuyên bố theo cách của FTC hoặc Uỷ ban Châu Âu. Nó phải tìm một sự vi phạm hoặc miễn trừ Google. Có vẻ nó đang gặp một vài vấn đề với thủ tục.
Nên CCI cho rằng Google là vi phạm các quy định chống độc quyền, và mơ hồ, “định mức cạnh tranh”, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc lên đến 5 tỷ USD.

Nguyên đơn trong việc nộp đơn chống cạnh tranh mới là thể hiện sự tức giận và thất vọng hơn thiếu “minh bạch” từ Google. Đây là một trong những chủ đề khiếu nại khác nhau chống lại Google trên toàn thế giới – và cho rằng hoạt động kinh doanh của công ty là “không rõ ràng.”

Việc Google đang là công cụ tìm kiếm số 1 trên thế giới đang đẩy nó vào thế khó ở các quốc gia có nền văn hóa và kinh tế phức tạp. Việc lựa chọn  và làm Dịch vụ  là điều tốt nhất các doanh nghiệp nên chọn lúc này!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>