Một số phương pháp nhận biết trang Fake pagerank

Bạn có thể check bằng tay bằng cách search với google cú pháp “link:trangwebfake.com” đây là cú pháp check những trang link đến trang chủ mình có thể dùng cách này để lần ra cái đích mà các liên kết trỏ tới và bạn sẽ nhận ra fake ngay thôi.

fake-pagerankTrang Kerseo.com là 1 ví dụ điển hình về FAke Pagerank

Nhận biết trang Fake Pagerank:

Bạn có thể check bằng tay bằng cách search với google cú pháp “link:trangwebfake.com” đây là cú pháp check những trang link đến trang chủ mình có thể dùng cách này để lần ra cái đích mà các liên kết trỏ tới và bạn sẽ nhận ra fake ngay thôi.

Bạn có thể dùng trang http://www.rankchecker.com để check ngoài ra có thể nhanh chóng kiểm tra được trang web thật của kĩ thuật fake này.

Tìm hiểu chút về kĩ thuật này:

Chủ yếu là dùng redirect 301 thôi trong PHP có thể làm thế này mua 1 domain mới và add code sau vào domain mới :

<?php

if(ip is in list) (list of google IPs){

header(”HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);

header(”location:http://www.seotopvn.com”);

exit;}

else

{

header(’Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1′);

//Show your site

};

?>

Hãy để Google index domain mới và đợi đến đợt update Pagerank tiếp theo nhé.Thường 1 năm PAgerank update khoảng 3-4 lần và đợt update tới có thể là những tháng đầu năm tận thế 2012

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>