Mở rộng bản đồ Google Maps

 họ đã khẳng định  cho một số địa điểm trong GoogleMaps sẽ có được một “Thông tin nhanh” về các thông tin thẻ mới, và các dữ liệu được từ đồ thị kiến ​​thức của Google. Tính năng mới này bắt đầu xuất hiện vào thứ hai (12 tháng 5).

50

Google họ đã khẳng định Công cụ Tìm kiếm cho một số địa điểm trong GoogleMaps sẽ có được một “Thông tin nhanh” về các thông tin thẻ mới, và các dữ liệu được từ đồ thị kiến ​​thức của Google. Tính năng mới này bắt đầu xuất hiện vào thứ hai (12 tháng 5).

Thẻ thông tin xuất hiện trong không gian nội dung ở phía trái và như các thẻ khác có thể được mở rộng hoặc giảm thiểu trong giao diện của nó. Thẻ Mới “Thông tin nhanh” này có thể xuất hiện các địa điểm khác nhau, từ hồ và núi đến các thành phố và quốc gia, cũng như các điểm quan trọng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>