Cùng tìm hiểu về Anchor text

là đoạn văn bản được dùng để và được mọi người sử dụng để link tới site của bạn. Nói một cách khác, chính là đoạn cụ thể mà người dùng nhấp vào.

anchor-text-la-gi

 

Hiểu về anchor text

Anchor text, link label, link text, or link title là những kí tự có thể nhìn thấy và những từ này là siêu (hyperlink) thể hiện khi tới các văn bản khác hoặc các vị trí khác nhau trên website.

Từ 1998, một vài trình duyệt web có khản năng thêm để hiển thị các siêu liên kết này trước khi nó được sử dụng.

Không phải tất cả liên kết (link) có anchor text bởi vì nó thể thể rõ ràng khi liên kết dẫn tới các các thứ mà được sử dụng trước đó. Anchor text thường dưới 60 kí tự. Khi siêu liên kết với anchor text hướng tới trang web hay website nào đó. Thì web đó sẽ được coi là có một .
Cấu trúc của liên kết

quang-cao-top

Trong đó:
href: Link cần liên kết đến
tittle: Tiêu đề miêu tả
Anchor Text: Từ hoặc cụm từ mô tả về link

Thật dễ phải không bạn và nó cũng thật quan trọng. Như bạn biết đó thuật toán mới của google là penguin đánh giá rất cao những liên kết có giá trị, chất lượng cao. Trong các yếu tố xây dựng backlink chất lượng cao là Anchor text phải phù hợp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>