Công cụ Exchange link Manager-Script

Exchange link (trao đổi liên kết) có lẽ đối với các Webmaster đã quá quen thuộc.Đôi khi bạn đã exchange link rất nhiều cho 1 website mà bạn không thể nào đi kiểm tra từng cái được.Mình xin giới thiệu 1 script trao đổi liên kết rất hay không cần CSDL và bạn có thể Delete tất cả các liên kết không trỏ về web của mình đó là LinkMan – reciprocal link manager v 1.7.

exchange-link

Exchange link (trao đổi liên kết) có lẽ đối với các Webmaster đã quá quen thuộc.Đôi khi bạn đã exchange link rất nhiều cho 1 website mà bạn không thể nào đi kiểm tra từng cái được.Mình xin giới thiệu 1 script trao đổi liên kết rất hay không cần CSDL và bạn có thể Delete tất cả các liên kết không trỏ về web của mình đó là LinkMan – reciprocal link manager v 1.7.

Script hoàn toàn miễn phí có thể chạy độc lập có trình quản lí khá chuyên nghiệp đặc biệt có hiển thị Pagerank các trang web liên kết

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>