Có thực sự cần thiết khi học seo hay không

Ngược lại, bạn cũng đã nghe nói rằng SEO là không có hiệu quả, là lỗi thời, hoặc là “những thủ đoạn gian trá”, đó là lĩnh vực của kẻ gửi thư rác, chuyên SPAM. Làm thế nào bạn có thể dung hòa các quan điểm đối lập đó?

SEO-2014

Ngược lại, bạn cũng đã nghe nói rằng SEO là không có hiệu quả, là lỗi thời, hoặc là “những thủ đoạn gian trá”, đó là lĩnh vực của kẻ gửi thư rác, chuyên SPAM. Làm thế nào bạn có thể dung hòa các quan điểm đối lập đó?

Chúng ta hãy đặt mối quan tâm của bạn ở phần còn lại: SEO không chết. Tuy nhiên, nó đang được phát triển nhanh chóng và thay đổi hàng ngày.

Tại một thời điểm trong quá khứ không xa, SEO chủ yếu là một loạt các phương pháp tiếp cận chiến thuật, bạn có thể sử dụng nó để đưa trang web của bạn vào một trong những vị trí hàng đầu trên công cụ tìm kiếm như Google và Bing. Theo kinh nghiệm của Tôi, SEO là lời khuyên về cách xây dựng liên kết, làm thế nào để tối ưu hóa cấu trúc trang web của bạn, làm thế nào để lựa chọn tên miền, và một loạt các chủ đề khác được nghiên cứu để đẩy bạn lên trên cùng của công cụ tìm kiếm để người dùng tìm kiếm một từ khóa cụ thế nào đó.

Ngày nay, thực tế nhiều kỹ thuật kỹ thuật số phức tạp hơn. Chiến thuật vẫn có một vị trí trong năm 2014. Tuy nhiên, một trang web xếp hạng cao phần lớn là một phần của chiến lược được nghĩ ra tích hợp nhiều khía cạnh, từ nội dung lớn và liên kết chất lượng đến một phương tiện truyền thông xã hội hiện diện tích cực và một sự hiểu biết sâu sắc về đối tượng khách hàng của bạn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>