Bing Ads cập nhật LiveChat

Các danh mục cung cấp Live Chat tại các thị trường ngôn ngữ tiếng Anh,  Industry Insights Portal được tung ra tại Mỹ và sẽ có nhiều nghiên cứu đánh giá, video và các nghiên cứu xung quanh sự kiện như Ngày của Mẹ và World Cup cũng như ở một số ngành khác như cải thiện nhà, bán lẻ, dịch vụ tài chính, ô tô, du lịch, sức khỏe và giữ gìn sức khỏe và công nghệ và viễn thông.

51

Trò chuyện trực tiếp sẽ có sẵn tại tất cả các giờ, mỗi ngày trong tuần đối với các thị trường nói tiếng Anh của Bing. Khách hàng có thể sử dụng Live Chat để đặt câu hỏi về cách thiết lập chiến dịch, chiến thuật tối ưu hóa, vấn đề thanh toán và nhiều vấn đề hơn nữa, có thể là SEO chẳng hạn.
Các danh mục Bing cung cấp Live Chat tại các thị trường ngôn ngữ tiếng Anh, Bing Ads Industry Insights Portal được tung ra tại Mỹ và sẽ có nhiều nghiên cứu đánh giá, video và các nghiên cứu xung quanh sự kiện như Ngày của Mẹ và World Cup cũng như ở một số ngành khác như cải thiện nhà, bán lẻ, dịch vụ tài chính, ô tô, du lịch, sức khỏe và giữ gìn sức khỏe và công nghệ và viễn thông.

 này giống như khi bạn vào bất cứ trang nào của chúng tôi, nó cũng sẽ hiện lên ở góc bên phải nhé!

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>